2024-03-13

Proje Eğitim ve Öğrenme Etkinlikleri (LTTA1)- Paderborn

Yeşil girişimcilik - (Personel)
1. Gün: Yeşil renkte Eko-inovasyon ve Sürdürülebilirlik Tasarımı
Girişimcilik
2. Gün: Yeşil Girişimcilikte Doğal Kaynakların Korunması
Sürdürülebilirlik ve Yenilik
3. Gün:Yeşil Şirket Kullanıcılarının Deneyimlerinin İncelenmesi
4. Gün: Yeşil İçin Finansal Erişim Yollarının Geliştirilmesi
Girişimciler
5. Gün: Yeşil Girişimci Kültürü ve Fikirleri
İş modelleri hakkında bilgi alındı. Örnek fikir ve YEşil Düşünme Merkezi hakkında bilgi verildi.

Etiketler: